Biznes plany i analizy finansowe

Zajmujemy się opracowywaniem rzetelnych biznes planów. Wspólnie z klientem tworzymy plan przyszłego przedsięwzięcia, który może być wykorzystany w celu pozyskania dofinansowania, kredytu, znalezienia inwestora. Dzięki wiedzy marketingowej, popartej badaniami rynku, pomagamy wybrać strategię odpowiednią dla możliwości i oczekiwań Państwa Firmy. Określamy niezbędne nakłady i potencjalne zyski. Na podstawie części marketingowej tworzymy solidny plan finansowy i pomagamy w wyborze odpowiedniego finansowania. Pomagamy w sporządzaniu wniosków oraz kontaktach z instytucjami finansującymi. Nasze biznesplany są często wykorzystywane przy pozyskaniu dotacji lub inwestora.

Plan rozwoju eksportu – Paszport do eksportu.

Przygotowujemy Plany rozwoju eksportu dla przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie unijne w ramach Działania 6.1 POIG – Paszport do eksportu. Przeprowadzamy rzetelne analizy oraz opracowujemy plan umożliwiający skuteczne wejścia na zagraniczne rynki.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Działania na stronie PARP.