Biznesplany dla firm

Nasze biuro rachunkowe w Szczecinie zajmuje się opracowywaniem rzetelnych biznesplanów dla firm i Klientów indywidualnych. Wspólnie z Klientem tworzymy plan przyszłego przedsięwzięcia, który może być wykorzystany w celu pozyskania dofinansowania, kredytu czy znalezienia inwestora. Dzięki wiedzy marketingowej, popartej badaniami rynku, pomagamy stworzyć strategię dostosowaną do możliwości firmy i Państwa oczekiwań. Określamy niezbędne nakłady pieniężne oraz potencjalne zyski.

Nasi specjaliści przygotują solidny plan finansowy i pomogą w wyborze odpowiedniego finansowania. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków oraz kontaktami z instytucjami finansującymi. Nasze biznesplany są często wykorzystywane przy pozyskiwaniu dotacji lub inwestora.

Przygotowujemy plany rozwoju eksportu dla przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie unijne w ramach Działania 6.1 POIG – Paszport do eksportu. Przeprowadzamy rzetelne analizy oraz opracowujemy biznesplany, umożliwiające skuteczne wejścia na zagraniczne rynki.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Działania na stronie PARP.

Dlaczego warto skorzystać z usług planowania biznesu?

Biznesplan to dokument niezwykle przydatny przy zakładaniu firmy. Zawarte w nim informacje na temat finansowania, sposobu wejścia na rynek czy prognoz na przyszłość pozwolą na rozsądne gospodarowanie środkami. Przygotowując plan biznesowy dbamy o to, by wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na powodzenie działalności firmy bądź przeszkodzić w jej rozwoju. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko, związane z zakładaniem nowej działalności.

W ramach naszych usług oceniamy stan obecny firmy oraz przygotowujemy analizę słabych i mocnych stron. Na podstawie tych informacji możemy dostrzec różne zagrożenia, ale także otwarte przed firmą możliwości. Ponadto formułujemy wartości, misje i wizje, nie pozostawiając miejsca przypadkowi. Opracowane przez nas biznesplany są szczegółowe – nie pomijamy żadnych istotnych elementów, żeby zapewnić przedsięwzięciu jak największe powodzenie. Wśród świadczonych przez nas usług znajduje się także doradztwo biznesowe, które pomoże w rozwiązaniu różnych problemów firmy.

Dokładamy wszelakich starań, aby skrupulatnie wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Nasze działania skupiają się także na prognozach wyników finansowych i ocenie ekonomicznej tj. efektywności strategii rozwoju. Szczególną uwagę zwracamy na analizę czynników ryzyka oraz wrażliwość wyników finansowych. Na sam koniec sformułujemy plan wdrożenia strategii oraz będziemy monitorować cele i wskaźniki. Jeśli chcesz przygotować dokładny i rzetelny plan biznesowy dla swojej firmy, żeby zapewnić jej dobry start, skontaktuj się z nami!