Doradztwo biznesowe – rachunkowe i księgowe wsparcie

Rachunkowość zarządcza jest podstawowym narzędziem pracy nowoczesnego menedżera. Pozwala na szybką i obiektywną ocenę sytuacji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Daje możliwości zarządzania płynnością w firmie oraz zarządzania rentownością poszczególnych działań i prowadzonych projektów. Ułatwia też przeprowadzenie oceny działalności poszczególnych działów, w tym kadr i płac. Proponujemy profesjonalne doradztwo biznesowe, obejmujące doradztwo księgowe, rachunkowe, jak i stworzenie biznes planów.

W ramach świadczonych przez nas usług związanych z doradztwem biznesowym wykonujemy wymienione niżej prace.

1. Dokonanie podziału kosztów działalności zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonego biznesu na podstawie opracowanych biznes planów. Zdefiniujemy jednoznacznie odpowiedzialność za ponoszone koszty w poszczególnych działach.

2. Wdrożenie budżetowania – czyli planowania, księgowania i raportowania operacji gospodarczych z podziałem na: miejsca powstawania kosztów i rodzaje kosztów, które będą zapewniały użyteczność informacji do decyzji biznesowych niekoniecznie związanych z wymogami ustawy o rachunkowości, oraz prowadzone projekty. Doradztwo księgowe w tym zakresie obejmuje:

  • przygotowanie harmonogramów i wytycznych do budżetu,
  • nadzór nad procesem budżetowania,
  • raportowanie realizacji planów.

3. Systematyczne przygotowywanie raportów o stanie zobowiązań oraz należności z podziałem na okresy przeterminowania.

4. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych zarówno w wersji uproszczonej, jak i pełnej, każdorazowo w zależności od potrzeb.

5. Stworzenie systemu wskaźników finansowych dla przedsiębiorstwa i badanie ich realizacji.

6. Interpretację i przeprowadzenie konsultacji związanych z przepisami MSSF i PSR.

7. Opracowanie politykę rachunkowości (doradztwo rachunkowe ).

8. Doradztwo w zakresie rozwiązań księgowych.

9. Opracowanie wzorów sprawozdań finansowych.

10. Wsparcie w przygotowaniu sprawozdań finansowych.

11. Przeprowadzenie analizy dotyczącej zmian zasad rachunkowości na sprawozdania finansowe.

Zapraszamy do współpracy Klientów ze Szczecina i okolicznych miejscowości.