Doradztwo finansowe dla firm

Nasze biuro w Szczecinie oferuje firmom kompleksowe usługi doradztwa finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z rachunkowością przedsiębiorstw. W tym czasie zdobyliśmy licznych Klientów, którzy powierzyli nam finanse swoich działalności gospodarczych.

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa rachunkowego?

Korzystanie z profesjonalnego doradztwa rachunkowego daje szanse na szybki rozwój firmy i zapewnia możliwość rozsądnego gospodarowania zasobami pieniężnymi. Rachunkowość zarządcza jest podstawowym narzędziem pracy nowoczesnego menedżera. Pozwala na szybką i obiektywną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki prawidłowo prowadzonej księgowości zarządzanie płynnością w firmie staje się efektywniejsze. Dodatkowo rady specjalistów finansowych pomogą w skutecznym zarządzaniu rentownością poszczególnych działań i prowadzonych projektów. Doradztwo rachunkowe ułatwia też przeprowadzenie oceny działalności poszczególnych działów. Oferujemy m.in. obsługę kadr i płac. Proponujemy profesjonalne doradztwo biznesowe, obejmujące doradztwo księgowe i rachunkowe, które zapewni Twojej firmie stabilność finansową.

Usługi doradztwa księgowego

Doradztwo księgowe świadczone w naszym biurze obejmuje szereg różnych zadań, które mają na celu ulepszyć działalność firmy i pomóc w jej dalszym rozwoju. Poniżej prezentujemy listę prac, które wykonujemy w ramach naszej oferty.

1. Dokonujemy podziału kosztów działalności zgodnie z potrzebami firmy na podstawie opracowanych biznesplanów. Zdefiniujemy jednoznacznie odpowiedzialność za ponoszone koszty w poszczególnych działach.

2. Wdrażamy budżetowanie – czyli planowanie, księgowanie i raportowanie operacji gospodarczych. Bierzemy pod uwagę wszystkie prowadzone projekty, a także zwracamy uwagę na rodzaj kosztów oraz miejsce ich powstawania. Te informacje są szczególnie istotne przy podejmowaniu decyzji biznesowych – nie tylko tych związanych z wymogami ustawy o rachunkowości. Doradztwo księgowe w tym zakresie obejmuje:

• przygotowanie harmonogramów i wytycznych do budżetu,

• nadzór nad procesem budżetowania,

• raportowanie realizacji planów.

3. Systematycznie przygotowujemy raporty o stanie zobowiązań oraz należności z podziałem na okresy przeterminowania.

4. Sporządzamy rachunek przepływów pieniężnych zarówno w wersji uproszczonej, jak i pełnej – każdorazowo w zależności od potrzeb.

5. Stwarzamy system wskaźników finansowych dla przedsiębiorstwa i przeprowadzamy badanie ich realizacji.

6. Interpretujemy i przeprowadzamy konsultacje związane z przepisami MSSF i PSR.

7. Opracowujemy politykę rachunkowości (doradztwo rachunkowe).

8. Oferujemy doradztwo w zakresie rozwiązań księgowych.

9. Opracowujemy wzory sprawozdań finansowych.

10. Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu sprawozdań finansowych.

11. Przeprowadzamy analizę dotyczącą zmian zasad rachunkowości na sprawozdania finansowe.

Zapraszamy do współpracy Klientów ze Szczecina i okolicznych miejscowości. Skorzystaj z usług doradztwa finansowego i zainwestuj w przyszłość swojej firmy!