Doradztwo Strategiczne

Jednym z obszarów naszej aktywności jest budowa strategii działania naszych klientów na rynku polskim jak i rynkach międzynarodowych. Zakres podejmowanych w tym zakresie czynności dotyczy zarówno firm działających jak również podmiotów będących na etapie podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności – inicjatyw typu start-up.

W obszarze zarządzania strategicznego zajmujemy się przede wszystkim:

  • określeniem misji i strategii firmy
  • pomocą w określeniu krótko i daleko terminowych celów
  • budową i organizacją struktury handlowej firmy
  • budową systemu przepływu informacji
  • rekrutacją i selekcją pracowników