Ed Pro Expert Szczecin – Wszystko o nas

Firma Ed-Pro Expert powstała w 2009 roku. Swoją działalność opiera na kilkunastoletnim doświadczeniu założycieli oraz kadry zarządzającej.Jesteśmy firmą rodzinną - dla której uczciwość oraz budowanie trwałych relacji biznesowych to najważniejsze wartości.

Służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy podmiotem doradczym, specjalizującym się w działalności konsultingowej oraz zaawansowanych usługach outsourcingowych.

Koncentrujemy swoje działania na dwóch dziedzinach:

usługach księgowych oraz kadrowo-płacowych, na które składają się:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów prawa handlowego.
 • Prowadzenie zewnętrznego działu kadr-płac dla naszych klientów.
 • Wdrażanie kontrolingu oraz budżetowania w przedsiębiorstwach.
 • Usługa zewnętrznego nadzoru nad pracą działu księgowego.

działalności doradczej, na którą składa się:

 • Pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty związane z rozwojem przedsiębiorstw.
 • Budowanie strategii eksportowych oraz asysta marketingowa na rynku niemieckim.
 • Doradztwem w pozyskiwaniu finansowania bankowego oraz udziałowego dla podmiotów gospodarczych.
 • Tworzenia biznes planów

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów średniej wielkości. Dostarczamy Państwu rzetelnej wiedzy księgowej i podatkowej oraz staramy się, aby informacje te były przydatne do zarządzania firmą.

Dostarczamy Państwu rzetelnej wiedzy księgowej i podatkowej - staramy się również, aby informacje te były przydatne do zarządzania firmą. Do świadczenia usług biura rachunkowego wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie - Microsoft Dynamics NAV, które dostarcza nieograniczonych możliwości raportowania wyników działalności naszych klientów.

Informujemy, że dnia 09.09.2016 roku Ed-Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową pod nazwą Ed-Pro Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Przekształcenie spółki nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

Do świadczenia usług biura rachunkowego wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie - Microsoft Dynamics NAV, które dostarcza nieograniczonych możliwości raportowania wyników działalności naszych klientów.

Informujemy, że dnia 09.09.2016 roku Ed-Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową pod nazwą Ed-Pro Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Przekształcenie spółki nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Ed-Pro Expert Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej na zasadzie kontynuacji, w tym także prawa z łączącej Strony umowy. W związku z tym nie wymaga się sporządzania aneksów do umów, które pozostają w mocy bez zmian.

Zmianie uległ numer KRS: 0000635995

Nie ulegają zmianie:

 • Adres: ulica Wielkopolska 20/16, 70-451 Szczecin
 • NIP: 8513091489
 • Regon: 320632459
 • Rachunki bankowe spółki

Ed-Pro Sp. z o.o. Sp. k. gwarantuje ciągłość i niezakłóconą realizację wiążącej Strony współpracy.